2013jun.24 JERUZALEM 13969 2

 
Als Amsterdams actiekunstenaar heb vanaf 2000 geprobeerd een bijdrage te leveren om Palestijnen en Israëliërs dichter bij elkaar te brengen en hun conflict te helpen oplossen. Van 2007 tot en met 2015 organiseerde ik 9 keer de vredesmanifestatie "Jerusalem Hug".
 
Bewoners van Jeruzalem -zowel Israëliërs als Palestijnen- alsmede bezoekers uit de gehele wereld delen hierin hun gemeenschappelijke wens naar vrede en hun liefde voor Jeruzalem. Zij lopen hand in hand rondom de stadsmuren van de Oude Stad; een bonte en vrolijke stoet mensen, begeleid door drummers en andere muzikanten.
 
DSCN4332

 

 

100 0465

 
Met deze ‘ludieke’ vorm van actie voeren bouw ik voort op het Amsterdams cultureel erfgoed uit de jaren ’60. Waar toentertijd Robert Jasper Grootveld met de Provo’s ‘Uche Uche’ roepend rondom Het Lieverdje aan het Spui liep, zo loop ik knuffelend met vele honderden Palestijnen en Israëliërs samen rondom de stadsmuren van Jeruzalem teneinde ook daar de ‘Verbeelding aan de Macht’ te helpen brengen.
 
Ik zie de stad Jeruzalem als de belangrijkste locatie om een vredesproces tussen Palestijnen en Israëliërs te kunnen realiseren. Het is een unieke plek in het Midden-Oosten waar alle bevolkingsgroepen met elkaar wonen en werken, ondanks dat de Palestijnen in Oost-Jeruzalem zich in een zeer ongelijkwaardige en vrijwel rechteloze positie bevinden vergeleken met hun Israëlisch medeburgers.
 
Voor mij is het een uitdaging, om te proberen om juist in Jeruzalem Palestijnen en Israëliërs met elkaar te verzoenen. Een eerste stap naar toenadering is om niet naar hun verschillen, maar juist naar hun gemeenschappelijkheden te gaan kijken. Dat is mijn uitgangspunt bij de Jerusalem Hug. Wat Palestijnen en Israëliërs in Jeruzalem met elkaar delen, is hun liefde voor de Oude Stad, die zowel voor joden als voor moslims een heiligdom is. Met de Jerusalem Hug creëren wij een ervaring van vrede en geven we een voorproefje van wat het betekent om samen te leven.
 

IMG 4864

 

Maar in de realiteit blijkt het toch moeilijker te zijn om tot een bundeling van krachten te komen teneinde een kritische massa van vredelievenden in Jeruzalem bijeen te verkrijgen om een ommekeer naar vrede te realiseren. De spanningen tussen Palestijnen en Israëliers blijven steeds terugkomen, zooang een definitieve oplossing voor hun conflict uitblijft. De behoefte om met elkaar hand in hand een vrede te promoten die er in de realiteit niet is, wordt minder. De bezoekersaantallen lopen terug. Van duizenden deelnemers in de beginjaren tot enkele tientallen op het eind.
 
Maar de Jeruzalem Hug levert wel wat anders op: er ontstaan vriendschappen tussen Palestijnen en Israëliërs, die met elkaar in overleg gaan over de vraag hoe een uiteindelijke vrede eruit zou kunnen zien:
 
Pa-il; De Federatie Palestina-Israël
 
Screenshot 20210623 213412 Photos
 
Wanneer de bewoners van Jeruzalem hun hart openen naar elkaar en hun medebewoners als hun gelijken gaan beschouwen, zullen de ongelijkheden tussen hen ook niet meer gewenst zijn. En wanneer er de intentie bestaat om in een onverdeeld Jeruzalem met elkaar te willen wonen, zal de stap ook kunnen worden gezet om dat in het gehele Heilige Land te realiseren: Palestijnen en Israëliërs -twee volkeren, twee naties- kunnen in één land, zonder grenzen, naast elkaar leven; als federatie, met Jeruzalem als hoofdstad.
 
"Pa-il" betekent, naast de afkorting van beide staten, ook “actie” in het Hebreeuws en Arabisch. De "Pa-il" beweging heeft een compleet nieuwe oplossing voor de toekomst bedacht: niet een Eén-Staat, niet een Twee-Staten oplossing, maar een combinatie van beide: een Drie-Staten-voor-Twee-Volkeren-in-Eén Land oplossing. Wat betekent dat?
 
De drie staten zijn twee staten in één, twee niet-territoriale naties, Palestina en Israël, die samen gaan in een supranationale federatie, die regeert over het land van de Jordaan tot de Middellandse Zee.
 
De nationale staten moeten niet gebonden zijn aan een specifiek begrensd grondgebied, zodat elke burger, Palestijn en Israëliër, kan kiezen om te wonen waar hij wil en toch kan stemmen voor zijn eigen nationale parlement. Arabieren en Joden kiezen er veelal toch voor om relatief gescheiden van elkaar te wonen; in hun eigen dorpen, wijken en regio’s waar zij als gemeenschap kunnen vasthouden aan hun gewoonten en religie.
 
De federale regering en het parlement zullen worden samengesteld op een 50/50 basis, waardoor er geen problemen ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het recht op terugkeer naar het Heilige Land van zowel Palestijnse vluchtelingen als Joden zal op dezelfde manier worden gerespecteerd. Jeruzalem krijgt een speciale status als onverdeelde hoofdstad van de Federatie Palestina-Israël.
 
Veel intellectuelen en jongeren uit zowel Israël als Palestina begroeten de ideeën van  “Pa-il”. Mensen van buiten Israël en Palestina kunnen meehelpen dit gedachtegoed aan te vullen en te verspreiden. Vandaar dat ik ook mijn kennis en ervaring met actievoeren in conflictgebieden blijf inbrengen om tot een concrete oplossingen van het conflict bij te dragen.
 
Rob Schrama
Meer informatie vindt u in mijn ARCHIEF:
Stichting Jerusalem Hug
Meer informatie:
 
01
 
 
 
best small view212
 
 Lichtpiramide voor Jeruzalem
Ga naar: